Abstract for Danish Developer Conference 2012

by ingvar 18. januar 2012 10:59

Here is my abstract for the speach I'm going to give at Danish Developer Conference 2012.

Danish version:

Skalering og monitorering på Azure - Abstract

Den 14. oktober sidste år blev Kulturnattens officielle website besøgt af over 60.000 unikke besøgende og over 500.000 side visninger på et døgn, mens selve Kulturnatten fandt sted. På trods af den massive trafik lykkedes det at lave et website, som performede godt ved hjælp af Windows Azure. Azure’s udskalering kombineret med vores monitorering gjorde os i stand til at skrue op eller ned for antallet af maskiner i løbet af dagen, så siden altid performede, som den skulle.

Med nye cloud services som Windows Azure er det blev meget billigere at håndtere mange besøgende på et website ved hjælp af udskalering på hardware. Det skaber dog et helt nyt sæt udfordringer, bland andet at skrive website logikken, så det kan håndtere at køre på flere maskiner på samme tid.

Med udgangspunkt i Composite’s erfaringer med lanceringen af Kulturnatten.dk vil jeg i min præsentation kigge på op- vs. udskalering, og hvilke klassiske softwareproblemer der er ved udskalering.  Jeg vil også komme ind på de out-of-the-bog løsninger, der er i Windows Azure, så som Content delivery network (CDN) og traffic manageren, der begge er gode services, man kan bruge ved udskalering.
Til sidst vil runde monitorering, som gør det muligt at skrue op og ned for antallet af maskiner, der håndterer et website. God monitorering gør det muligt at handle i tide og undgå at sitet går ned. Men mindst lige så interessant muliggør det også, at man selv kan justere antallet af servere løbende og derved spare penge i sidste ende.

 

 

English version:

Scaling and monitoring on Azure - Abstract

On 14 October last year Culture Night official website (kulturnatten.dk) visited by over 60,000 unique visitors and over 500,000 page views on the day Culture Night took place. Despite the massive traffic we managed to create a website that performed very well by using Windows Azure. Azure's out-scaling combined with our custom monitoring enabled us to increase or decrease the number of machines during the day, so the site continued performing as it should.

With new cloud services like Windows Azure, it was much cheaper to handle huge amount of visitors coming to a website using out-scaling. But it is an entirely new set of challenges creating a website that can run on multiple machines simultaneously.

Based on the Composite's experience with the launch of kulturnatten.dk I will in my presentation looking at up- vs. out-scaling and the classic software problems that are with out-scaling. I will also touch on the out-of-the-book solutions in Windows Azure, such as Content Delivery Network (CDN) and the Traffic Manager. Both of which are good services that can be used by out-scaling.
Finally I will talk about monitoring, which makes it possible to increase or decrease the number of machines that handle a website in an intelligently way. Good monitoring makes it possible to act in time and avoid the site goes down. But equally interesting monitoring, makes it possible to turn the number of running machines down and thereby saving money in the end.

Tags:

.NET | Azure | C#

About the author

Martin Ingvar Kofoed Jensen

Architect and Senior Developer at Composite on the open source project Composite C1 - C#/4.0, LINQ, Azure, Parallel and much more!

Follow me on Twitter

Read more about me here.

Read press and buzz about my work and me here.

Stack Overflow

Month List